Szukaj
Logotyp

Kiedy?

Szczegółowe harmonogramy znajdziesz na stronie ->  https://mpgkzdw.pl/kategoria/harmonogramy/

 

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości oraz lokalna Uchwała o utrzymaniu porządku i czystości w Mieście Zduńska Wola, obliguje do wykonania odbiorów odpadów od mieszkańców w ściśle określonych terminach, stanowiąc jako niezbędne minimum:

Zabudowa jednorodzinna

Rodzaj zbieranego odpadu Częstotliwość
Selektywnie zbierane odpady komunalne Papier jeden raz na dwa miesiące
Szkło jeden raz na miesiąc
Tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe jeden raz na miesiąc
Bioodpady jeden raz na dwa tygodnie (w okresie marzec -listopad)

lub

jeden raz na miesiąc (w okresie grudzień – luty)

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne jeden raz na dwa tygodnie
Odpady wielkogabarytowe jeden raz na kwartał

Ważne!

  • Pojemniki oraz worki powinny być wystawione przed posesję (w danym dniu wywozowym) przed godziną 6:00 rano.
  • Wywóz odbywa się w godzinach 06:00 – 22:00.

Zabudowa wielorodzinna

Selektywnie
zbierane
odpady komunalne
Papier jeden raz na tydzień
Szkło jeden raz na tydzień
Tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe dwa razy na tydzień (w okresie czerwiec – wrzesień)

lub

jeden raz na tydzień (w okresie październik – maj)

Bioodpady dwa razy na tydzień (w okresie marzec – listopad)

jeden raz na tydzień (w okresie grudzień – luty)

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dwa razy na tydzień
Odpady wielkogabarytowe jeden raz na miesiąc

 

Skip to content