Logotyp

Władze spółki

Zarząd

Prezes Zarządu –  Paweł Kurzawski

Rada Nadzorcza

  1. Arkadiusz Cieślak – Przewodniczący
  2. Marcin Książyk – Członek
  3. Marcin Płatek – Członek

Zgromadzenie Wspólników

100% własności Gmina Miasto Zduńska Wola. Prezydent Miasta Zduńska Wola posiada wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.

Kapitał Spółki: 1.200.000 PLN

Skip to content